eFirmy.cz  >  Klientský katalog
            Přejít na katalog firem Evropské unie a Ruska - eFirms.eu
Přidat firmu  |  Ceník  |  eNabídka.cz  |  eFirms.eu
Zobrazit všechny kategorie
 Auto-Moto
   Auto příslušenství a doplňky(2)
   Autobazary(1)
 Cestování
   Pohostinství(8)
   Ubytování(3)
 eShopy
   Drogerie a chemie (2)
   Elektronika(1)
   Klenoty a hodiny(1)
   Potraviny(1)
 Finance
   Daňové poradenství(1)
   Finanční poradenství(1)
   Půjčky a úvěry(1)
 IT, telekomunikace
   Informační systémy a databáze(1)
   Internet(2)
   Počítače(4)
 Obchody
   Elektronika(1)
   Esoterika(1)
   Klenoty a hodiny(1)
   Nábytek a bytové doplňky(2)
   Potraviny(3)
   Trezory(1)
 Průmysl a výroba
   Ochranné pomůcky(1)
   Plastový průmysl(1)
   Strojírenský průmysl(1)
 Reality
 Řemesla
   Čalounictví(1)
   Truhlářství(1)
 Služby
   Kurzy(4)
   Požární ochrana(1)
   Reklama a marketing(1)
   Revizní služby(5)
 Sport
   Sportovní centra a sportoviště(4)
 Stavebnictví
   Materiál a vybavení(3)
   Stavba, výstavba a rekonstrukce(1)
   Stavebně řemeslné práce(2)
 Velkoobchody
   Drogerie a chemie (2)
   Plasty(1)
   Potraviny(1)
 Zábava
 ZemědělstvíProfi

Caff?? Trieste Distribution s.r.o.
Na na??ich prodejn?­ch m?­stech m????ete naj?­t pět r??zn??ch typ?? směs?­ k??vov??ch zrn, kter?? mohou b??t v p?™?­padě pot?™eby umlet?? dle Va??ich po??adavk??. Kromě klasick??ho espressa či kapuč?­na v na??ich kav??rn??ch pod??v??me speciality jako k??va ginseng, k??va guarana, k??vov?? karamely, typick?? italsk?? produkty a p?™edev???­m typick?? produkty z města Trieste a okol?­. Nab?­z?­me prodej a dod??vku na???­ k??vy, cukru, su??enek, čokol??dy za velmi p?™ijateln?? ceny p?™ičem?? kvalitu klademe na prvn?­ m?­sto. Na??im klient??m stejně nab?­z?­me bezplatn?? poradenstv?­ pro p?™?­pravu toho nejlep???­ho italsk??ho espresa. Stejně nab?­z?­me majitel??m restaurac?­, bar?? a profesion??ln?­m barmanem stroje na k??vu a k??voml??nky San Marco jako i ml??nky na k??vu Fiorenzato (pro zvl????tn?­ pot?™eby a po??adavky), n??hradn?­ d?­ly a dopl?ˆky pro stroje na k??vu.
Kav??rny

Z??mečnictv?­, Kovov??roba Du??ek
Zak??zkov?? kovov??roba, ocelov?? konstrukce, sva?™ov??n?­, dělen?­ a ?™ezan?­ kov??, opracov??n?­ v??palk??. Kovov?? polotovary, komponenty, sva?™ence, konstrukce. Mont??????n?­ pr??ce mimo firmu.
Kovov??roba

Premiera Sweet
Největší díl produkce tvoří výroba reklamních bonbónů a lízátek. Jsme prvovýrobci a přímí distributoři výrobků HORS v ČR a SR, kde nás zastupuje řada firem. Tato produkce je naší doménou.
Reklama a marketing

Luděk Kunc - Krby Kunc
Rodinná firma Krby Kunc se zaměřuje na komplexní služby v oblasti kamnářství se specializací na kachlová kamna a sporáky, teplovzdušné krby, rozvody vzduchu, venkovní krby a udírny, opravy, rekonstrukce a renovace historických kachlových kamen či krbů a příslušenství.
Kamnářství

Standard

ZVONILKA /rodinn?? centrum s kav??rnou a hernou
Rodinn?? centrum s kav??rnou a hernou ZVONILKA Dětsk?? svět najdete v 1.pat?™e OD OMMA ve Fr??dlantu n. O.

Mil?? maminky, tat?­nci, dědečkov?? a babičky, dětsk?? svět Zvonilka je rodinn?? centrum s kav??rnou a hernou pro děti od 0 do 12 let. Nab?­z?­me p??jč
Společensk?? slu??by
Hosp??dka a pizzerie na Po?™?­Ä?­
Srdečně V??s zveme na poctivou dom??c?­ kuchyni ve stylov?? restauraci Na Po?™?­Ä?­, kter?? vytv???™?­ p?™?­jemnou atmosf??ru jak pro posezen?­ ve dvou, tak pro skupinovou oslavu jako jsou promoce, rodinn?? oslavy a společensk?? akce. V na??i hosp??dce naleznete bezplatn?? Wi-FI
Hostince a pivnice
SECOND HAND SILVIE
N???? mal?? obch??dek nab?­z?­ d??msk??, p??nsk??, dětsk?? textil z dovozu. 1jakost, čist??, nepo??kozen??, v dobr??m stavu, t??mě?™ jako nov??. Ka??d?? kus je ceněn??m origin??lem. Nab?­z?­me značkov?? oděvy, kter?? uspokoj?­ vysok?? n??roky na kvalitu zbo???­. Takt???? v n
Second Hand
WINRO s.r.o.
Stavebn?­ firma WINRO s.r.o. se specializac?­ p?™edev???­m na rekonstrukce pam??tkov??ch objekt??, s bohat??mi zku??enostmi v oboru a referencemi.
Prov??d?­me:
- Ve??ker?? stavebn?­ pr??ce
- Rekonstrukce historick??ch objekt?? včetně fas??d a krov??
- ? t
Stavebn?­ firmy
Kouzeln?? Tvar????ek
V na??em obch??dku nakoup?­te:
Kompletn?­ sortiment Olomouck??ch tvar????k??, v??robky s tvar????kami, nakl??dan?? tvar????ky a jin?? s??ry. Suven??ry
Na??e pečen?? v??robky:
Denně čerstv?? kv??skov?? chl??b, tvar????kov?? kol??če, z??viny, pag??čky. Drobn?? z
Potraviny
KO??EN? OBUV
Prodej d??msk??, p??nsk?? a dětsk?? obuvi. Nab?­dka vych??zkov?? a společensk?? obuvi p?™ev????ně česk??ch v??robc??. V nab?­dce je celoročn?­, letn?­ i zimn?­ obuv z kvalitn?­ch materi??l??. Obuv pro děti se značkou ??irafy je certifikovan?? jako ZDRAVOTNĚ NEZ?VADN?
Obuv a ko??en?? galanterie
ELIOT fitness Hluč?­n
Eliot fitness - energie,l??ska, inspirace,odhodl??n?­, tr??nink - Je fit centrum kter?? p??sob?­ v na??em městečku ji?? 6 let, najdete u n??s, profesionalitu, kr??sn?? a čist?? prost?™ed?­, vynikaj?­c?­ slu??by a cvičen?­, neust??le se sna???­me dr??et krok s dobou a novinkami, v
Fitness centra
Elegant d??msk?? konfekce, Opava
Srdečně V??s zveme na elegantn?­ n??kupy. Nach??z?­me se v lokalitě od centra na ulici Olomouck?? po lev?? straně cca 500 m p?™ed Okresn?­m soudem v Opavě. Nab?­z?­me d??mskou konfekci pro v??edn?­ a slavnostn?­ p?™?­le??itosti, ??aty, kost??my, hal
Textil, oděvy a obuv
KO??EN? GALANTERIE
Nach??z?­me se v centru Opavy v podloub?­ naproti hotelu KORUNA a divadla. M??me velk?? v??běr d??msk??ch a tak?? p??nsk??ch kabelek, batoh??, peně??enek, cestovn?­ch ta??ek a kufr??. Mimo jin?? opasky, de??tn?­ky, manik??ry, ledvinky, ko??en?? rukavice a jin??.
Obuv a ko??en?? galanterie
NELL MODE Janetta Hudeczkov??
Prodej d??msk?? m??dy p?™ev????ně česk?? a slovensk?? m??dy, mo??no ??it?­ na m?­ru. P??nsk?? ko??ile značky LUKO česk?? v??robek. Sportovn?­ oděvy značky: PROGRES, CRESS, AIPEX mo??nost ??it?­ na m?­ru. Prodejna se nach??z?­ v Hluč?­ně nad KB v bl?­zkosti n??m
Textil, oděvy a obuv
ZDRAV? V???IVA LAVENDER
Prodej bezlepkov??ch potravin, kv??skov?? chleby, r??zn?? druhy čaje SERAFIN A MILOTA, su??en?? plody, sn?­da?ˆov?? směsi, chlazen?? v??robky, farm???™sk?? produkty, zelen?? skvěl?? potraviny.
Zdrav?? v????iva
Dom??c?­ Kav??rna Hluč?­n
Nab?­z?­me italskou k??vu, netradičn?­ limon??dy, mo??ty,dom??c?­ z??vin. Dom??c?­ kav??rnu vybudovali man??el?? Ale?? a So?ˆa Flamovi. Tento prostor vznikl pro v??echny, kte?™?­ si chtěj?­ odpočinout, vychutnat lahodn?? a netradičn?­ n??poje, ale tak?? načerpat z tohoto pr
Kav??rny
St?™edn?­ ??kola hotelnictv?­ a slu??eb a Vy?????­ odborn?? ??kola
Zaj?­m?? v??s va?™en?­, stolničen?­, baristika nebo vzne??en?? ?™emeslo sommeli??rstv?­? St?™edn?­ hotelov?? ??kola hotelnictv?­ a slu??eb a Vy?????­ odborn?? ??kola v Opavě v??m d?? v těchto oblastech pot?™ebn?? vzděl??n?­. Pro absolventy z??kladn?­ch ??kol nab?­z?­me dva

ANTAKARANA
Kav??rna, čajovna a d??mk??rna Antakarana. Nab?­dka k??vy, čaj??, p?™?­rodn?­ch limon??d i smoothies. Vodn?­ d??mky. Vyb?­rat m????ete z nab?­dky tepl??ch j?­del z na???­ kuchyně nap?™. zeleninov?? kuskus, slan?? nebo sladk?? tortilly, orient??ln?­ zeleninovou r????i, sladkou hal
Kav??rny
Optik Jamnick??
Optik Jamnick?? nab?­z?­ ??irok?? sortiment: br??lov?? obruby (v?­c jak 1000 kus??), dioptrick?? skla organick?? i plastov??, dopl?ˆky, pouzdra, čist?­c?­ prost?™edky apod. Slunečn?­ br??le, sportovn?­ br??le. V očn?­ optice na Soln?? ulici nav?­c mě?™en?­ zraku, kontak
Očn?­ optiky
U Zlat??ho K?™?­??e restaurace & bar
Hned u prvn?­ zast??vky z centra Opavy na Krnov najdete restauraci U Zlat??ho k?™?­??e. U?? od st?™edověku zde byla prvn?­ zast??vka za hradbami města, co?? dosvědčuje i velk?? domovn?­ freska. Restaurace je členěn?? na 2 m?­stnosti a sal??nek s kapacitou 70 m?­st. M????et
Kav??rny
Caf?? bar MATY
P?™i n??v??těvě n??měst?­ v Ro??nově se vydejte ke skanzenu. Po lev?? straně stoj?­ za to nav??t?­vit Caf?? bar Maty, kter?? v??s p?™ekvap?­ svou nab?­dkou. M????ete si vychutnat prvot?™?­dn?­ k??vu, nad jeho?? kvalitou dohl?­???­ italsk?? specialista v oboru. Pro milovn?
Kav??rny
L??tky MIMA Prodej l??tek, opravy a ??pravy oděv?? Miroslava Matějkov??
Prodej l??tek, opravy a ??pravy oděv??. M??me velk?? v??běr l??tek za rozumn?? ceny, ka??d?? si zde najde to sv??. Děl??me opravy a ??pravy oděv??. ? ijeme z??clony, z??věsy, ubrusy, lo??n?­ pr??dlo a dal???­. S?­dl?­me v 1. pat?™e v p?™?­jemn??m prost?™ed?­, r??di V??s obsl
Metrov?? textil
Stanislav Tejkal - p??jčovna motorizovan??ho kolečka
P??jčovna motorizovan??ho kolečka muck-truck se čty?™taktn?­m motorem Honda GXV 160, 5,5 HP, 4 rychlostmi vp?™ed, 1 vzad; maxim??ln?­ rychlost 5,8 km/hod, nosnost 250 kg, ???­?™ka 75 cm. Nevy??aduje zpevněn?? ter??n, je vhodn?? pro stavebn?­ a zemn?­ pr??ce či ??pravy zahrad a
P??jčovny a pron??jem
C & F Manufacturing s.r.o., v??roba a prodej motorizovan??ho kolečka
V??roba a prodej motorizovan??ho kolečka muck-truck se čty?™taktn?­m motorem Honda GXV 160, 5,5 HP, 4 rychlostmi vp?™ed, 1 vzad; maxim??ln?­ rychlost 5,8 km/hod, nosnost 250 kg, ???­?™ka 75 cm. Nevy??aduje zpevněn?? ter??n, je vhodn?? pro stavebn?­ a zemn?­ pr??ce či pro ??pravy
Stavebn?­ technika
KoHal
V??roba a mont???? konstrukčn?­ch textiln?­ch hal, gar?????­ a men???­ch hal s pevn??m opl????těn?­m. Revize textiln?­ch hal. Kovov??roba, z??mečnick?? pr??ce.
Stavebn?­ pr??mysl a materi??l
Ale?? Kučera Solarsystem
Sol??rn?­ syst??my, vyt??pěn?­ a vodoinstalace.
Sol??rn?­ syst??my
ELVIS
Identifikačn?­, doch??zkov?? a zabezpečovac?­ syst??my.
Elektronick?? p?™?­stroje a za?™?­zen?­
BOZP - PO s.r.o.
BOZP zajištění komplexních služeb - Požární ochrana - Hasící přístroje a bezpečnostní značení - Revizní činnost a odborná školení.
Požární ochrana

Basic

Galanterie..
? irok?? sortiment textiln?­ galanterie a kreativn?­ch pot?™eb. Organzy, stuhy, z??platy, knofl?­ky, zipy, kor??lky, jehly, spony, ????...
Galanterie
Kade?™nictv?­ VERONA - d??msk??, p..
Modern?­ st?™ihy, kreativn?­ ??česy, mel?­rov??n?­, barven?­, ve??ker?? kade?™nick?? ??kony, poradenstv?­ zdarma.

+420...
Kade?™nictv?­
 
Obchůdek se sladkostmi ROSHEN..
Kromě široké nabídky sladkosti Roshen, nabízíme výbornou kávu Dallmayr sebou, léčebné čaje, tinktury z bylinek a pupenu. Máme t...
Cukrovinky
Cukr??rna POHODA, kav??rna..
Nab?­z?­me p?™?­jemn?? posezen?­ v hezk??m a klidn??m prost?™ed?­, italskou k??vu Lavazza, pravou italskou horkou čokol??dou, bubb...
Cukr??rny
 
Fotoateli??r Hluč?­n..
Nab?­z?­me fotografick?? slu??by. Pr??kazov?? foto - okam??itě. Dětsk??, portr??tn?­, rodinn?? foto. Mo??nost viz????istky i kade?...
Fotografick?? ateli??ry
Kade?™nictv?­ Ametyst - Michaela J..
Děl??m Brazilsk?? keratin a r??zn?? st?™ihy. Svatebn?­ a společensk?? ??česy. Barven?­, mel?­rov??n?­ vlas??. Nab?­z?­m ve?...
Kade?™nictv?­
 
Pet Shop - v??e pro zv?­?™??tka..
Prodej chovatelsk??ch pot?™eb, krmiv a pamlsk?? pro psy, kočky, hlodavce, pt??ky, ryby a jin?? zv?­?™ata. Nab?­dka antiparazitik, kos...
Zv?­?™ata a chovatelsk?? pot?™eby
KVĚTIN??˜STV? Katka..
V na??em květin???™stv?­ najdete ?™ezan?? květiny i v??zan??, pokojov?? rostliny, volně prodejnou su??inu, v??robky ze su??iny ,...
Květin???™stv?­ a zahradnictv?­
 
DOMINUS Poh?™ebn?­ slu??ba..
Zaji????ujeme nep?™etr??itě poh?™by a současně zajist?­me smutečn?­ vazbu....
Poh?™ebn?­ slu??by
Krejčovsk?? d?­lna Olga..
? it?­ na zak??zku - plesov?? ??aty, kost??my, kalhoty atd. Ve??ker?? opravy - mont??rky, z??clony, batohy, ??it?­ zipu do batohu i spac?...
Slu??by
 
ZOO PRODEJNA..
Nach??z?­me se naproti Pet?™kovick??ho Kulturn?­ho domu. Nab?­z?­me velk?? sortiment krmiv pro zv?­?™ata, kosmetiku, hračky, antip...
Zv?­?™ata a chovatelsk?? pot?™eby
Hosp??dka Pod Okapem..
Najdete n??s na Hlavn?­ t?™?­dě v Ostravě Porubě pod kruhov??m objezdem. Na??e nab?­dka: pivo Ostravar, elektronick?? ??ipky a ...
Hostince a pivnice
 
CHOVATELSK?‰ POT?˜EBY ..
? irok?? sortiment chovatelsk??ch pot?™eb a krmiv pro dom??c?­ mazl?­Äky....
Zv?­?™ata a chovatelsk?? pot?™eby
HRAČKOVNICTV?..
Jsme mal?? firma v Ostravě Pet?™kovic?­ch a nach??z?­me se na n??měst?­ v kulturn?­m domě. Nab?­z?­me velk?? sortiment zbo??...
Hry a hračky
 
KVĚTIN??˜STV? ANETA Lucie M..
Nab?­z?­me nejen čerstv?? ?™ezan?? květiny ale tak?? orchideje a květiny hrnkov??. Na objedn??vku V??m p?™iprav?­me svatebn?­...
Květin???™stv?­ a zahradnictv?­
Caf?? Lamica..
Mal??, mil?? a ??tuln?? kav??rnu, otev?™ena v roce 2014 s c?­lem nab?­zet host??m to nejkvalitněj???­ a nejčerstvěj???­ zbo???...
Kav??rny
 
Květin???™sv?­..
Květin???™stv?­ je v objektu potravin Hru??ka. Prodej květin, d??rkov??ch p?™edmět??, zeminy a hnojiv....
Květin???™stv?­ a zahradnictv?­
Kav??rna Studentsk?? klub..
Zveme V??s k p?™?­jemn??mu posezen?­ v na???­ klidn??, bezbari??rov??, neku?™??ck?? a nejlevněj???­ kav??rně v centru města O...
Kav??rny
 
AMOEN?‰ FLOW s.r.o...
Obch??dek s d??rkov??m a esoterick??m zbo???­m. Aktivně informujeme o p?™edn????k??ch s duchovn?­ t??matikou. U n??s najdete vst?™?­...
Esoterika
Vinot??ka u Vavrys??..
V historick??m st?™edu Prahy 1, Star?? město v ulici V Kotc?­ch 12 se nach??z?­ vinot??ka U Vavrys??. V historick??ch sklepen?­ch z k...
Vin??rny
 
Vinot??ka Morava..
Vinot??ku Morava najdete v Opavě Kyle??ovic?­ch, kousek od hlavn?­ cesty B?­loveck?? v rodinn?? z??stavbě. Na čepu m??me p?™ipr...
Vin??rny
Mal?? Caf??..
Kav??rnu najdete na n??měst?­ v Krnově v barokn?­ z??stavbě s podloub?­m, kter?? je plynule spojeno s p?™edzahr??dkou pro 20 li...
Kav??rny
 
Fajne Kafe..
Kav??rna se nach??z?­ v prostor??ch b??val?? nemocnice U Ryt?­?™??. Specialitou je čerstvě pra??en?? k??va Kate?™insk??, dom??c?­...
Kav??rny
Cukr??rna Saraj..
Cukr??rna i s p?™edzahr??dkou se nach??z?­ naproti divadla a specializuje se na r??zn?? druhy zmrzliny - m?? samotnou v??robu zmrzliny a z...
Cukr??rny
 

Shadow object


reklama | investice | sponzorství a dary |
domovská stránka | oblíbená stránka | přidat odkaz | indexy |
provozovatel | ostatní | vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2005 - 2019 eFirmy.cz - reklama & marketing, všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Czech Cemarccom Opava

i1.cz

TOPlist